Algemene Voorwaarden & verwerkersovereenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen opdrachten. Wanneer u akkoord gaan met een offerte, gaat u akkoord met deze voorwaarden en de bijbehorende verwerkersovereenkomst.

Disclaimer

The Online Scientist (Kamer van Koophandel: 54993792) heeft de informatie op deze website met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. The Online Scientist kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met The Online Scientist. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Online Scientist nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De opdrachtgever kan er van op aan dat The Online Scientist alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Online Scientist. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Online Scientist, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het herroepingsrecht / e-book Cause an Effect

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst (uw aankoop) te herroepen. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht kunt u een email sturen met daarin uw Payment ID en het verzoek tot terugbetaling. U krijgt het volledige bedrag binnen 14 dagen teruggestort.